Föreläsning

Vi gillar att berätta om boken i en dialog mellan oss som skrivit den där vi läser vissa utvalda avsnitt.
Boken berör oss och publiken och vår föreläsning övergår till ett vackert samtal med dig som lyssnar som berikar på djupet.
Vårt arvode är enl. Författarförbundet 5000 kr/kväll eller enligt överrenskommelse