Artikel i Medicinsk access

Vi har fått en artikel om oss och boken i Medicinsk access. Du kan läsa den här.

http://np.netpublicator.com/?id=n87944542